26 Mar, 2024

Upprustning av Arkadens fasad

För närvarande pågår en omfattande fasadrenovering av Arkaden längs med Fredsgatan och Drottninggatan. Syftet är att skapa optimala förutsättningar för butiker att exponera sina erbjudanden och samtidigt skapa en tryggare och ljusare miljö för besökarna.