22 Jun, 2022

Parkeringshus blir konstmuseum

Pansy Flowers, Emma Hasselblad. Plats: P-huset Perukmakaren

Genom det urbana konstprojektet ArtMadeThis håller parkeringshuset Perukmakaren att förvandlas till ett konstmuseum.
Under sommaren kommer ytterligare tio konstverk, bland annat en 3D-printad skulptur, att skapas här.

 

ArtMadeThis är ett urbant konstprojekt i samarbete mellan kreatören Ali Davoodi och Vasakronan, och genom projektet har hittills över 100 kvinnliga konstnärer skapat 230 konstverk på tidigare tomma fastighetsytor i fem svenska städer. Parkeringshuset Perukmakaren i Göteborg är en av dessa platser, och utspridda på parkeringshusets fem våningar finns idag 30 stora konstverk. I slutet av juni kommer tio nya konstverk att täcka de nu vita betongytorna.

De flesta konstverken i Perukmakaren är väggmålningar, men även verk skapade av material som garn, tyg, fotografier och neonslingor. Alla är skapade av kvinnliga konstnärer i olika åldrar, från 18 till 62 år. Här finns både verk skapade av etablerade såväl som tidigare okända konstnärer, alla med olika stilar.

Genom projektet, som drivits under åtta år, tillhandahåller Vasakronan material och vitmålade ytor till de utvalda konstnärerna och ersätter varje konstnär med 10 000 kr. Under våren har en ansökningsprocess pågått som resulterat i tio nya konstnärer, utvalda av Ali Davoodi och tre andra kreatörer.

Sommarens konstnärer

Yuvia Maini – Malmö
Esse McChesney – Göteborg
Josefin Östberg – Göteborg
Clara Aldén – Göteborg
Wilma Tesch – Göteborg
Lotta Grimborg – Göteborg
Sara Dunker – Stockholm
Malin Mattebo – Göteborg
Lena Trapp – Göteborg
Cecilia Sjöholm – London