11 Mar, 2024

Kvarteret Johanna växer fram

Området kring Brunnsparken och Kvarteret Johanna är en av Göteborgs mest besökta knutpunkter med en rik historia som mötesplats. I Kvarteret Johanna skapar nu fastighetsägaren Hufvudstaden en modern, öppen och inspirerande plats med attraktiva och funktionella kontors-och butikslokaler. Nya arbetsplatser som bidrar till en stadsmiljö full av liv och rörelse.

Kvarteret Johanna består av fyra befintliga fastigheter samt den så kallade ”Johanna-tomten” som stått tom efter en brand år 2005.Kvarterets namn är hämtat från statyn ”Johanna i Brunnsparken”som även gett namn till den legendariska restaurangen Johanna som en gång låg här.

För att ge området kring Fredstan en mer levande och trygg gatumiljö kommer fastigheternas bottenvåningar att utvecklas så att fler butiker och mötesplatser, som t.ex caféer och restauranger, kan ge liv till gatorna. Tanken är att binda samman gångstråken i city så att folklivet i Brunnsparken kan fortsätta fram till Östra Larmgatan och Drottninggatan.

Läs mer och följ utvecklingen av Kvarteret Johanna här.